0348-688447 - info@vandoorngroep.nl

Bunnik is gespecialiseerd in kleinschalig hydraulisch baggerwerk, uitgevoerd met 6 “ en 8 “ cutterzuigers. Wij beschikken over zeven varende cutterzuigers met bijbehorend leidingwerk voor hydraulisch transport van bagger en slib. Wij kunnen u helpen met:

  • Kleinschalig hydraulische baggerwerken
  • Waterbodemsanering
  • Baggerverwerking en slibverwerking met Geotube®
  • Hydraulische baggerverwerking
  • Hydraulisch transporteren bagger
  • Hydraulisch transport waterbodem in vastere vorm met gereduceerd waterverbruik met de Grondpomp
  • Aanleg en onderhoud watergangen,  kades en taluds
  • Innovatieve taludbescherming met beaumatten

Voor een persoonlijk advies kunt u telefonisch contact opnemen via 0348-688447.
Of stel uw vraag via e-mail of het contactformulier.